Aanpak maakt nog meer verschil

Rapit volgt een 5-stappen plan, voor elke opdracht. Niet alleen het ontwerp en de implementatie nemen we voor onze rekening maar we ontzorgen de klant ook dankzij ons uitstekende onderhoud en beheertools.

  • Quick Scan
  • Proof of Concept
  • Architectuur
  • Implementatie
  • Onderhoud en beheer

Quick Scan

In deze stap bepalen we samen met de klant of een beoogde digitale oplossing wel bij zijn organisatie past. Kortom we zoeken uit of er een mogelijke business case is. In deze stap bepalen we ook een initiële roadmap en met behulp van een quick scan brengen we de samenhang van alle systemen en applicaties in beeld. Samen met de klant bespreken we ook wat hij wenst te zien in de volgende stap, de proof of concept.

Proof of Concept

We zoomen in op één door het Digital Business Platform te ondersteunen proces. Van dit proces gaan we zowel de éénmalige als de terugkerende kosten in kaart brengen en vervolgens gaan we aan de hand van een opstelling in een proeftuin dit proces -ondersteund door Alfresco tool- simuleren. Op basis van de bevindingen van onze proefopstelling wordt een GO / NO GO besluit voorbereid.

Architectuur

Een succesvolle digitalisering is gebaseerd op een goed overwogen architectuur en bestaat uit drie componenten: een tijdlijn, een projectteam en een indicatie van de iteraties. Dit zijn de deelprojecten waarin het hele project wordt opgedeeld. Voordeel van het werken met iteraties is dat gebruikers op natuurlijke wijze vertrouwd worden gemaakt met hun nieuwe omgeving. Hierbij houden we rekening met de informatie architectuur, de applicatie architectuur en de bestaande en nieuwe infrastructuur.

Implementatie

Aan de hand van een interactieve / agile aanpak pakken gaan we voor een succesvolle implementatie. We hebben hierbij oog voor zowel de functionele als de technische implementatie waarbij het in productie nemen pas zal gebeuren na uitgebreide testen. In deze stap zorgen we ook voor de overdracht naar de beheerorganisatie.

Onderhoud en beheer

Een digitaliseringsproject met succes uitvoeren doen wel meerdere partijen maar Rapit  gaat heel wat verder, wij ontzorgen ook uw organisatie op het vlak van onderhoud en beheer! Ontzorgen nemen heel ernstig, we gaan dan ook niet enkel tooling monitoren en finetunen maar we houden ook contact met alle applicatie-leveranciers die aansluiten het Digital Business Platform. We zorgen er voor dat alle wijzigingen in het landschap zonder storingen doorgevoerd worden dankzij een uitgekiend release management.

Schrijf je in op de Rapit nieuwsbrief